Velkommen til Ryde Jagtforening

Program 2017


Arbejde i skoven 6. april og 14. august. Begge dage kl. 18.00

Tag selv relevant værktøj med.

Mødested begge dage ved Æ Lout. de  medlemmer der kommer til arbejdsdag vil komme med i lodtrækning om bukke jagt 2018

 

Flugtskydning  Østerstendisvej 8

28. august kl. 18.00 medbring kød til grill jagtforeningen tænder en gril og sørger for tilbehør tag evt en ven med .

Skydning

Hjortebanen i ørre  tirsdag den 25 april kl.1830

Generalforsamling 11 januar 2018 kl. 1930 

Generalforsamling vil også blive offentlig gjort i jæger og på jæerforbundets hjemmeside

Valg af dirigent og stemmetællere

  1. Aflæggelse af formandens beretning

  2. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

  3. Indgåede forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

  4. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår Gorm og steffen.

  5. Valg af suppleanter

  6. Valg af revisor

  7. Eventuelt

Jagtforeningen er igen vært ved et par stk. mad.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmelding 2 dage før til kassereren.


Årets jagter i plantagen 2017

Søndag den 8. oktober jagt i skoven

Søndag den 29. oktober  jagt i skoven

Søndag den 26. november jagt i skoven

Onsdag den 27. december jagt i skoven

Alle jagter starter 9.30