Velkommen til Ryde Jagtforening

Program 2016


Arbejde i skoven 29. april og 26. august. Begge dage kl. 18.00

Tag selv relevant værktøj med.

Mødested begge dage ved Æ Lout. I den forbindelse vil der blive trukket lod om bukkejagt i plantagen 2016.

 

Flugtskydning  Østerstendisvej 8

22. august kl. 18.00 medbring kød til grill jagtforeningen tænder en gril og sørger for tilbehør tag evt en ven med .

Generalforsamling 12 januar 2017 kl. 1930 

Generalforsamling vil også blive offentlig gjort i jæger og på jæerforbundets hjemmeside

Valg af dirigent og stemmetællere

  1. Aflæggelse af formandens beretning

  2. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

  3. Indgåede forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

  4. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår Keld - Ronni-og Bjarne.

  5. Valg af suppleanter

  6. Valg af revisor

  7. Eventuelt

Jagtforeningen er igen vært ved et par stk. mad.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmelding 2 dage før til kassereren.


Årets jagter i plantagen 2016

Søndag den 9. oktober jagt i skoven

Søndag den 6. november jagt i skoven

Søndag den 27. november jagt i skoven

Tirsdag den 27. december jagt i skoven

Alle jagter starter 9.30