Velkommen til Ryde Jagtforening

Program 2018


Arbejde i skoven 17. april og 13. august. Begge dage kl. 18.00

Tag selv relevant værktøj med.

Mødested begge dage ved Æ Lout. de  medlemmer der kommer til arbejdsdag vil komme med i lodtrækning om bukke jagt 2018

 

Flugtskydning  strandjægernes flugtskydnings bane

Torsdag den 30-8-1800.

Skydning

Hjortebanen i Ørre  onsdag den 2 maj kl.1830

Generalforsamling 24 januar 2019 kl. 1930 

Generalforsamling vil også blive offentlig gjort i jæger og på jæerforbundets hjemmeside

Valg af dirigent og stemmetællere

  1. Aflæggelse af formandens beretning

  2. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren

  3. Indgåede forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

  4. Valg af bestyrelse. Efter tur afgår Keld - Bjarne -Ronnie

  5. Valg af suppleanter

  6. Valg af revisor

  7. Eventuelt

Jagtforeningen er igen vært ved et par stk. mad.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have tilmelding 2 dage før til kassereren.


Årets jagter i plantagen 2018-19

Søndag den 14. oktober jagt i skoven

Søndag den 4 november  jagt i skoven

Søndag den 2 december jagt i skoven

Tirsdag den 27. december jagt i skoven

Søndag den  20-januar 2019 jagt i skoven

Alle jagter starter 9.30